Privacybeleid

Introductie

Wanneer u onze website bezoekt, worden er gegevens over u verzameld en gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren, en om de waarde van de advertenties op de pagina te vergroten. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen en het gebruik van de website te staken. Hieronder hebben we gedetailleerd uitgelegd welke informatie wordt verzameld, met welk doel, en welke derde partijen hier toegang toe hebben.

Cookies

De website maakt gebruik van 'cookies', dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, mobiele apparaat of vergelijkbare apparaten om het te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies kunnen geen schadelijke code bevatten, zoals virussen.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren.

Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor u worden en vaker verschijnen. Het kan ook voorkomen dat de website niet optimaal functioneert en dat u mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde inhoud.

Persoonlijke Informatie

Algemeen

Persoonlijke informatie omvat alle soorten informatie die in enige mate aan u kan worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken we verschillende soorten van dergelijke informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u inhoud bekijkt, zich abonneert op onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, diensten gebruikt of aankopen doet via de website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-adres, geografische locatie en welke pagina's u bekijkt (interesses). Als u expliciet toestemming geeft en de informatie zelf verstrekt, verwerken we ook uw naam, telefoonnummer, e-mail, adres en betaalgegevens. Dit gebeurt meestal bij het aanmaken van een account of het doen van een aankoop.

Beveiliging

We verwerken uw persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gegevensbeschermingswetten. Uw informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is verzameld en wordt verwijderd wanneer dit doel is bereikt of niet langer relevant is. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om onbedoelde of onwettige verwijdering, openbaarmaking, verlies, verslechtering of ongeoorloofde toegang, misbruik of andere verwerking die in strijd is met de wet te voorkomen.

Doel

De informatie wordt gebruikt om u te identificeren als gebruiker en de advertenties te tonen die het meest relevant voor u zijn, om uw aankopen en betalingen te registreren, en om de door u gevraagde diensten te leveren, zoals het verzenden van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren.

Bewaartermijn

De informatie wordt bewaard gedurende de periode die wettelijk is toegestaan en wordt verwijderd wanneer dit niet langer nodig is. De termijn hangt af van de aard van de informatie en de reden voor opslag. Daarom is het niet mogelijk om een algemene tijdsperiode te geven waarin informatie wordt verwijderd.

Openbaarmaking van Informatie

Gegevens over uw gebruik van de website, de advertenties die u ontvangt en mogelijk op klikt, geografische locatie, geslacht, leeftijdsgroep, etc., worden bekendgemaakt aan derden voor zover deze informatie bekend is. U kunt zien welke derde partijen betrokken zijn in het gedeelte 'Cookies' hierboven. De informatie wordt gebruikt voor gerichte reclame.

Bovendien maken we gebruik van een aantal derde partijen voor de opslag en verwerking van gegevens. Deze partijen verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail zal alleen plaatsvinden als u hiervoor toestemming geeft. We maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw informatie voldoende bescherming kunnen bieden.

Toegang en Klachten

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over de persoonlijke informatie die wij over u verwerken in een gangbaar formaat (gegevensportabiliteit). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw informatie intrekken. Als de informatie die over u wordt verwerkt onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hierover een verzoek indienen via het e-mailadres dat onderaan de pagina wordt vermeld. Als u niet langer wilt dat wij uw persoonlijke informatie verwerken of de verwerking van uw persoonlijke informatie wilt beperken, kunt u ons ook een verzoek sturen.